Såt i plural

Såt är ordet.

Plural för såt är såta.

Vad är plural för såt?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet såt. Plural av såt är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet såt.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet såt. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet såt har vi i vår databas 1 plural.

Vad betyder såt?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av såt så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/såt

Du kan också söka efter såt direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=såt

Mer information om ordet såt:

Ordet såt består allt som allt av 3 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 3 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1.

Vad rimmar på såt?

Följande ord rimmar med såt: åt, båt, fåt, kåt, låt, nåt, våt, flåt, gråt, inåt, plåt, ståt, ubåt, utåt, bakåt.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 276 ord som på något sätt liknar ordet såt Här kommer de tio första: a-kasseersättning, ackusativ, ackusativändelse, ackusativform, ackusativisk, ackusativobjekt, adressat, adversativ, ämnesomsättning och ansats.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord