Färja i plural

Färja är ordet.

Plural för färja är färjor, färjorna, färjors och färjornas.

Vad är plural för färja?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet färja. Plural av färja är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet färja.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet färja. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet färja har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder färja?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av färja så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/färja

Du kan också söka efter färja direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=färja

Mer information om ordet färja:

Ordet färja består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 1 synonymer inlagda.

Synonymer till färja:

Färja har dessa synonymer: båt

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet färja, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på färja?

Följande ord rimmar med färja: ja, aja, eja, nja, oja, tja, Anja, baja, boja, doja, evja, feja, goja, haja, heja.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 7 ord som på något sätt liknar ordet färja: färjande, finlandsfärja, linfärja, nattfärja, passagerarfärja, tågfärja och vägfärja.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord