Askorbat i plural

Askorbat är ordet.

Plural för askorbat är askorbater, askorbaterna, askorbaters och askorbaternas.

Vad är plural för askorbat?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet askorbat. Plural av askorbat är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet askorbat.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet askorbat. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet askorbat har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder askorbat?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av askorbat så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/askorbat

Du kan också söka efter askorbat direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=askorbat

Mer information om ordet askorbat:

Ordet askorbat består allt som allt av 8 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 8 bokstäverna är 5, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 3.

Vad rimmar på askorbat?

Följande ord rimmar med askorbat: fat, hat, kat, lat, mat, agat, brat, erat, flat, gnat, heat, khat, olat, prat, stat.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord