Ångbåt i plural

Ångbåt är ordet.

Plural för ångbåt är ångbåtar, ångbåtarna, ångbåtars och ångbåtarnas.

Vad är plural för ångbåt?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet ångbåt. Plural av ångbåt är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet ångbåt.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet ångbåt. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet ångbåt har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder ångbåt?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av ångbåt så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/ångbåt

Du kan också söka efter ångbåt direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=ångbåt

Mer information om ordet ångbåt:

Ordet ångbåt består allt som allt av 6 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 6 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2.

Vad rimmar på ångbåt?

Följande ord rimmar med ångbåt: åt, båt, fåt, kåt, låt, nåt, såt, våt, flåt, gråt, inåt, plåt, ståt, ubåt, utåt.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord