Blyg i plural

Blyg är ordet.

Plural för blyg är blyga.

Vad är plural för blyg?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet blyg. Plural av blyg är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet blyg.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet blyg. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet blyg har vi i vår databas 1 plural.

Vad betyder blyg?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av blyg så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/blyg

Du kan också söka efter blyg direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=blyg

Mer information om ordet blyg:

Ordet blyg består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 6 synonymer inlagda.

Synonymer till blyg:

Blyg har dessa synonymer: förlägen, försagd, modest, skygg, tillbakadragen, timid

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet blyg, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på blyg?

Följande ord rimmar med blyg: tyg, otyg, smyg, flyg, dryg, oblyg, intyg, betyg, fartyg, sattyg, dumdryg, fanstyg, verktyg, hisstyg, hävtyg.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 6 ord som på något sätt liknar ordet blyg: blygdben, blygdkapsel, blygdläpp, blygis, blygsam och oblyg.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord