Verktyg i plural

Verktyg är ordet.

Plural för verktyg är verktyg, verktygen, verktygs och verktygens.

Vad är plural för verktyg?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet verktyg. Plural av verktyg är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet verktyg.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet verktyg. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet verktyg har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder verktyg?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av verktyg så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/verktyg

Du kan också söka efter verktyg direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=verktyg

Mer information om ordet verktyg:

Ordet verktyg består allt som allt av 7 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 7 bokstäverna är 5, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 5 synonymer inlagda.

Synonymer till verktyg:

Verktyg har dessa synonymer: arbetsredskap, don, instrument, medel, redskap

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet verktyg, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på verktyg?

Följande ord rimmar med verktyg: tyg, blyg, otyg, smyg, flyg, dryg, oblyg, intyg, betyg, fartyg, sattyg, dumdryg, fanstyg, hisstyg, hävtyg.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 5 ord som på något sätt liknar ordet verktyg: inbrottsverktyg, skrivverktyg, snickarverktyg, specialverktyg och verktygslåda.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord