Don i plural

Don är ordet.

Plural för don är don, donen, dons och donens.

Vad är plural för don?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet don. Plural av don är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet don.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet don. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet don har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder don?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av don så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/don

Du kan också söka efter don direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=don

Mer information om ordet don:

Ordet don består allt som allt av 3 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 3 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 4 synonymer inlagda.

Synonymer till don:

Don har dessa synonymer: anordning, redskap, saker, verktyg

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet don, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på don?

Följande ord rimmar med don: Don, eon, fon, hon, jon, Jon, kon, son, Son, ton, zon, Aron, Aton, axon, Egon.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 76 ord som på något sätt liknar ordet don Här kommer de tio första: adonis, adonisk, åkdon, anhedonisk, arbetsfordon, bandoneon, belladonna, dön, donande och donare.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord