Ton i plural

Ton är ordet.

Plural för ton är ton, tonnen, tons och tonnens.

Vad är plural för ton?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet ton. Plural av ton är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet ton.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet ton. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet ton har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder ton?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av ton så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/ton

Du kan också söka efter ton direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=ton

Mer information om ordet ton:

Ordet ton består allt som allt av 3 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 3 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 1 synonymer inlagda.

Synonymer till ton:

Ton har dessa synonymer: nyans

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet ton, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på ton?

Följande ord rimmar med ton: Don, don, eon, fon, hon, jon, Jon, kon, son, Son, zon, Aron, Aton, axon, Egon.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 225 ord som på något sätt liknar ordet ton Här kommer de tio första: aceton, adertonårig, adertonåring, adertondedel, adertondel, afton, aftonbön, aftonfalk, aftongudstjänst och aftonklänning.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord