Zon i plural

Zon är ordet.

Plural för zon är zoner, zonerna, zoners och zonernas.

Vad är plural för zon?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet zon. Plural av zon är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet zon.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet zon. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet zon har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder zon?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av zon så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/zon

Du kan också söka efter zon direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=zon

Mer information om ordet zon:

Ordet zon består allt som allt av 3 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 3 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 3 synonymer inlagda.

Synonymer till zon:

Zon har dessa synonymer: område, region, trakt

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet zon, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på zon?

Följande ord rimmar med zon: Don, don, eon, fon, hon, jon, Jon, kon, son, Son, ton, Aron, Aton, axon, Egon.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 16 ord som på något sätt liknar ordet zon Här kommer de tio första: amazontinamo, anfallszon, bränningszon, canzonetta, farozon, försvarszon, frizon, gråzon, kejsaramazon och klimatzon.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord