Eon i plural

Eon är ordet.

Plural för eon är eoner, eonerna, eoners och eonernas.

Vad är plural för eon?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet eon. Plural av eon är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet eon.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet eon. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet eon har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder eon?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av eon så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/eon

Du kan också söka efter eon direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=eon

Mer information om ordet eon:

Ordet eon består allt som allt av 3 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 3 bokstäverna är 1, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 1 synonymer inlagda.

Synonymer till eon:

Eon har dessa synonymer: tidsålder

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet eon, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på eon?

Följande ord rimmar med eon: Don, don, fon, hon, jon, Jon, kon, son, Son, ton, zon, Aron, Aton, axon, Egon.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 13 ord som på något sätt liknar ordet eon Här kommer de tio första: ackordeon, anakreontisk, bandoneon, eleonorafalk, galeon, kameleont, nukleon, paleontolog, paleontologisk och pleonasm.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord