Industriarbetare i plural

Industriarbetare är ordet.

Plural för industriarbetare är industriarbetare, industriarbetarna, industriarbetares och industriarbetarnas.

Vad är plural för industriarbetare?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet industriarbetare. Plural av industriarbetare är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet industriarbetare.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet industriarbetare. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet industriarbetare har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder industriarbetare?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av industriarbetare så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/industriarbetare

Du kan också söka efter industriarbetare direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=industriarbetare

Mer information om ordet industriarbetare:

Ordet industriarbetare består allt som allt av 16 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 16 bokstäverna är 9, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 7.

Vad rimmar på industriarbetare?

Följande ord rimmar med industriarbetare: re, bre, fre, tre, acre, fore, hare, inre, nere, Nore, orre, pare, rare, syre, Tore.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 2 ord som på något sätt liknar ordet industriarbetare: pappersindustriarbetare och pappersindustriarbetareförbund.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord