Pappersindustriarbetareförbund i plural

Pappersindustriarbetareförbund är ordet.

Plural för pappersindustriarbetareförbund är pappersindustriarbetareförbund, pappersindustriarbetareförbunden, pappersindustriarbetareförbunds och pappersindustriarbetareförbundens.

Vad är plural för pappersindustriarbetareförbund?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet pappersindustriarbetareförbund. Plural av pappersindustriarbetareförbund är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet pappersindustriarbetareförbund.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet pappersindustriarbetareförbund. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet pappersindustriarbetareförbund har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder pappersindustriarbetareförbund?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av pappersindustriarbetareförbund så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/pappersindustriarbetareförbund

Du kan också söka efter pappersindustriarbetareförbund direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=pappersindustriarbetareförbund

Mer information om ordet pappersindustriarbetareförbund:

Ordet pappersindustriarbetareförbund består allt som allt av 30 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 30 bokstäverna är 19, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 11.

Vad rimmar på pappersindustriarbetareförbund?

Följande ord rimmar med pappersindustriarbetareförbund: hund, kund, Lund, lund, mund, pund, rund, sund, avund, grund, osund, sound, stund, Edlund, Edmund.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord