Ishockeyrink i plural

Ishockeyrink är ordet.

Plural för ishockeyrink är ishockeyrinkar, ishockeyrinkarna, ishockeyrinkars och ishockeyrinkarnas.

Vad är plural för ishockeyrink?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet ishockeyrink. Plural av ishockeyrink är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet ishockeyrink.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet ishockeyrink. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet ishockeyrink har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder ishockeyrink?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av ishockeyrink så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/ishockeyrink

Du kan också söka efter ishockeyrink direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=ishockeyrink

Mer information om ordet ishockeyrink:

Ordet ishockeyrink består allt som allt av 12 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 12 bokstäverna är 7, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 5.

Vad rimmar på ishockeyrink?

Följande ord rimmar med ishockeyrink: ink, sink, rink, mink, dink, zink, fink, vink, hink, stink, klink, smink, twink, flink, drink.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord