Hink i plural

Hink är ordet.

Plural för hink är hinkar, hinkarna, hinkars och hinkarnas.

Vad är plural för hink?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet hink. Plural av hink är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet hink.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet hink. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet hink har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder hink?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av hink så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/hink

Du kan också söka efter hink direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=hink

Mer information om ordet hink:

Ordet hink består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 1 synonymer inlagda.

Synonymer till hink:

Hink har dessa synonymer: spann

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet hink, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på hink?

Följande ord rimmar med hink: ink, sink, rink, mink, dink, zink, fink, vink, stink, klink, smink, twink, flink, drink, brink.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 6 ord som på något sätt liknar ordet hink: hinklista, ishink, skulhink, slaskhink, sophink och vattenhink.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord