Mink i plural

Mink är ordet.

Plural för mink är minkar, minkarna, minkars och minkarnas.

Vad är plural för mink?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet mink. Plural av mink är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet mink.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet mink. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet mink har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder mink?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av mink så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/mink

Du kan också söka efter mink direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=mink

Mer information om ordet mink:

Ordet mink består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1.

Vad rimmar på mink?

Följande ord rimmar med mink: ink, sink, rink, dink, zink, fink, vink, hink, stink, klink, smink, twink, flink, drink, brink.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 7 ord som på något sätt liknar ordet mink: minkfarm, minkryssare, osminkad, smink, sminkad, sminkdocka och sminkrot.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord