Fink i plural

Fink är ordet.

Plural för fink är finkar, finkarna, finkars och finkarnas.

Vad är plural för fink?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet fink. Plural av fink är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet fink.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet fink. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet fink har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder fink?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av fink så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/fink

Du kan också söka efter fink direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=fink

Mer information om ordet fink:

Ordet fink består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1.

Vad rimmar på fink?

Följande ord rimmar med fink: ink, sink, rink, mink, dink, zink, vink, hink, stink, klink, smink, twink, flink, drink, brink.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 18 ord som på något sätt liknar ordet fink Här kommer de tio första: bergfink, bergfinkshane, bergfinkshona, bofink, bofinksunge, dårfink, finka, finkam, finkammad och finkänslig.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord