Vink i plural

Vink är ordet.

Plural för vink är vinkar, vinkarna, vinkars och vinkarnas.

Vad är plural för vink?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet vink. Plural av vink är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet vink.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet vink. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet vink har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder vink?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av vink så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/vink

Du kan också söka efter vink direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=vink

Mer information om ordet vink:

Ordet vink består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 8 synonymer inlagda.

Synonymer till vink:

Vink har dessa synonymer: antyda, antydan, antydning, fingervisning, föraning, invit, tecken, tips

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet vink, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på vink?

Följande ord rimmar med vink: ink, sink, rink, mink, dink, zink, fink, hink, stink, klink, smink, twink, flink, drink, brink.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 39 ord som på något sätt liknar ordet vink Här kommer de tio första: abrovink, anfallsvinkel, brevinkast, elevationsvinkel, flankvinkel, habrovink, hjälpvinkel, hjälpvinkelomskrivning, infallsvinkel och kameravinkel.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord