Iste i plural

Iste är ordet.

Plural för iste är isteer, isteerna, isteers och isteernas.

Vad är plural för iste?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet iste. Plural av iste är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet iste.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet iste. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet iste har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder iste?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av iste så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/iste

Du kan också söka efter iste direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=iste

Mer information om ordet iste:

Ordet iste består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2.

Vad rimmar på iste?

Följande ord rimmar med iste: te, ute, 0:te, afte, ante, Ante, bete, byte, date, ente, gate, gute, inte, jote, jute.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 105 ord som på något sätt liknar ordet iste Här kommer de tio första: adressregister, åkertistel, arbetsmarknadsminister, assistent, assisterande domare, bäcktistel, bantistel, baptisterium, belastningsregister och bister.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord