Ute i plural

Ute är ordet.

Plural för ute är ute.

Vad är plural för ute?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet ute. Plural av ute är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet ute.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet ute. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet ute har vi i vår databas 1 plural.

Vad betyder ute?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av ute så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/ute

Du kan också söka efter ute direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=ute

Mer information om ordet ute:

Ordet ute består allt som allt av 3 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 3 bokstäverna är 1, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 1 synonymer inlagda.

Synonymer till ute:

Ute har dessa synonymer: omodern

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet ute, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på ute?

Följande ord rimmar med ute: te, 0:te, afte, ante, Ante, bete, byte, date, ente, gate, gute, inte, iste, jote, jute.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 96 ord som på något sätt liknar ordet ute Här kommer de tio första: amputerad, amputerande, anknuten, ansluten, återknuten, autentisering, autentisk, avbruten, besluten och bijouterier.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord