Vite i plural

Vite är ordet.

Plural för vite är viten, vitena, vitens och vitenas.

Vad är plural för vite?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet vite. Plural av vite är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet vite.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet vite. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet vite har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder vite?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av vite så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/vite

Du kan också söka efter vite direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=vite

Mer information om ordet vite:

Ordet vite består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 4 synonymer inlagda.

Synonymer till vite:

Vite har dessa synonymer: bot, böter, bötesbelopp, skadestånd

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet vite, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på vite?

Följande ord rimmar med vite: te, ute, 0:te, afte, ante, Ante, bete, byte, date, ente, gate, gute, inte, iste, jote.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 23 ord som på något sätt liknar ordet vite Här kommer de tio första: äggviteämne, aktivitet, aktivitetsfält, aktivitetsledare, allaktivitetshus, antikvitet, antikvitetsaffär, antikvitetshandlare, blodvite och effektivitet.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord