Bot i plural

Bot är ordet.

Plural för bot är böter, böterna, böters och böternas.

Vad är plural för bot?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet bot. Plural av bot är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet bot.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet bot. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet bot har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder bot?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av bot så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/bot

Du kan också söka efter bot direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=bot

Mer information om ordet bot:

Ordet bot består allt som allt av 3 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 3 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 4 synonymer inlagda.

Synonymer till bot:

Bot har dessa synonymer: gottgörelse, kur, kurering, vite

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet bot, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på bot?

Följande ord rimmar med bot: fot, got, hot, mot, not, rot, sot, vot, blot, emot, grot, klot, knot, kvot, qvot.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 61 ord som på något sätt liknar ordet bot Här kommer de tio första: abbot, abbotsdöme, abbotskloster, abbotsstift, blåljussabotage, bötande, botande, botaniker, botanisk och botanist.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord