Hot i plural

Hot är ordet.

Plural för hot är hot, hoten, hots och hotens.

Vad är plural för hot?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet hot. Plural av hot är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet hot.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet hot. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet hot har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder hot?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av hot så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/hot

Du kan också söka efter hot direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=hot

Mer information om ordet hot:

Ordet hot består allt som allt av 3 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 3 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 2 synonymer inlagda.

Synonymer till hot:

Hot har dessa synonymer: hotelse, risk

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet hot, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på hot?

Följande ord rimmar med hot: bot, fot, got, mot, not, rot, sot, vot, blot, emot, grot, klot, knot, kvot, qvot.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 27 ord som på något sätt liknar ordet hot Här kommer de tio första: bombhot, hotad, hotande, hotell, hotellägare, hotellbyggnad, hotellnatt, hotellrum, hotelse och hotfull.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord