Klot i plural

Klot är ordet.

Plural för klot är klot, kloten, klots och klotens.

Vad är plural för klot?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet klot. Plural av klot är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet klot.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet klot. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet klot har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder klot?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av klot så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/klot

Du kan också söka efter klot direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=klot

Mer information om ordet klot:

Ordet klot består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 3 synonymer inlagda.

Synonymer till klot:

Klot har dessa synonymer: glob, kula, sfär

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet klot, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på klot?

Följande ord rimmar med klot: bot, fot, got, hot, mot, not, rot, sot, vot, blot, emot, grot, knot, kvot, qvot.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 19 ord som på något sätt liknar ordet klot Här kommer de tio första: bowlingklot, byggklots, cyklotron, cyklotym, hallklot, halvklot, jordklot, klockklotkaktus, klotband och klotblixt.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord