Vot i plural

Vot är ordet.

Plural för vot är voter, voterna, voters och voternas.

Vad är plural för vot?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet vot. Plural av vot är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet vot.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet vot. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet vot har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder vot?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av vot så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/vot

Du kan också söka efter vot direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=vot

Mer information om ordet vot:

Ordet vot består allt som allt av 3 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 3 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1.

Vad rimmar på vot?

Följande ord rimmar med vot: got, bot, sot, hot, fot, rot, mot, not, skot, grot, knot, klot, spot, Thot, blot.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 18 ord som på något sätt liknar ordet vot Här kommer de tio första: alikvotstämma, devot, differenskvot, förtroendevotum, gåvoträl, gavott, hundsvott, inkvoterad, intelligenskvot och kvot.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord