Sfär i plural

Sfär är ordet.

Plural för sfär är sfärer, sfärerna, sfärers och sfärernas.

Vad är plural för sfär?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet sfär. Plural av sfär är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet sfär.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet sfär. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet sfär har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder sfär?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av sfär så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/sfär

Du kan också söka efter sfär direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=sfär

Mer information om ordet sfär:

Ordet sfär består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 2 synonymer inlagda.

Synonymer till sfär:

Sfär har dessa synonymer: glob, klot

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet sfär, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på sfär?

Följande ord rimmar med sfär: bär, där, här, kär, lär, mär, när, Pär, pär, sär, vär, enär, fjär, isär, klär.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 44 ord som på något sätt liknar ordet sfär Här kommer de tio första: ansiktsfärg, aprikosfärgad, astenosfär, atmosfär, atmosfärisk, atmosfärtryck, bakgrundsfärg, bloggosfär, bronsfärgad och bussfärd.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord