Här i plural

Här är ordet.

Plural för här är härar, härarna, härars och härarnas.

Vad är plural för här?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet här. Plural av här är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet här.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet här. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet här har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder här?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av här så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/här

Du kan också söka efter här direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=här

Mer information om ordet här:

Ordet här består allt som allt av 3 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 3 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 2 synonymer inlagda.

Synonymer till här:

Här har dessa synonymer: armé, närvarande

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet här, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på här?

Följande ord rimmar med här: bär, där, kär, lär, mär, när, Pär, pär, sär, vär, enär, fjär, isär, klär, sfär.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 214 ord som på något sätt liknar ordet här Här kommer de tio första: avdrivningshärd, avhärdad, avhärvlande, barmhärtig, behårad, behärskad, behärskande, benhård, brunhårig och char.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord