Bär i plural

Bär är ordet.

Plural för bär är bär, bären, bärs och bärens.

Vad är plural för bär?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet bär. Plural av bär är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet bär.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet bär. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet bär har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder bär?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av bär så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/bär

Du kan också söka efter bär direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=bär

Mer information om ordet bär:

Ordet bär består allt som allt av 3 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 3 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1.

Vad rimmar på bär?

Följande ord rimmar med bär: där, här, kär, lär, mär, när, Pär, pär, sär, vär, enär, fjär, isär, klär, sfär.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 538 ord som på något sätt liknar ordet bär Här kommer de tio första: A-barn, adoptivbarn, ämbar, aneroidbarometer, anpassbar, anpassningsbar, antagbar, antändbar, antibarbarus och anträffbar.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord