A-barn i plural

A-barn är ordet.

Plural för A-barn är A-barn, A-barnen, A-barns och A-barnens.

Vad är plural för A-barn?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet A-barn. Plural av A-barn är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet A-barn.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet A-barn. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet A-barn har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder A-barn?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av A-barn så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/A-barn

Du kan också söka efter A-barn direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=A-barn

Mer information om ordet A-barn:

Ordet A-barn består allt som allt av 6 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 6 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 3.

Vad rimmar på A-barn?

Följande ord rimmar med A-barn: barn, garn, kvarn, qvarn, skarn, flarn, kamgarn, dagbarn, gudbarn, yllegarn, pigebarn, särbarn, skolbarn, småbarn, gatubarn.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 1 ord som på något sätt liknar ordet A-barn: uä-barn.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord