Pär i plural

Pär är ordet.

Plural för pär är pärer, pärerna, pärers och pärernas.

Vad är plural för pär?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet pär. Plural av pär är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet pär.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet pär. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet pär har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder pär?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av pär så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/pär

Du kan också söka efter pär direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=pär

Mer information om ordet pär:

Ordet pär består allt som allt av 3 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 3 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1.

Vad rimmar på pär?

Följande ord rimmar med pär: bär, där, här, kär, lär, mär, när, Pär, sär, vär, enär, fjär, isär, klär, sfär.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 622 ord som på något sätt liknar ordet pär Här kommer de tio första: affärspartner, aktiesparare, allströmsapparat, allvågsapparat, alpjärnsparv, angripare, anpart, antiparallell, antipartikel och apart.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord