Bete i plural

Bete är ordet.

Plural för bete är betar, betarna, betars och betarnas.

Vad är plural för bete?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet bete. Plural av bete är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet bete.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet bete. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet bete har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder bete?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av bete så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/bete

Du kan också söka efter bete direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=bete

Mer information om ordet bete:

Ordet bete består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 1 synonymer inlagda.

Synonymer till bete:

Bete har dessa synonymer: agn

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet bete, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på bete?

Följande ord rimmar med bete: te, ute, 0:te, afte, ante, Ante, byte, date, ente, gate, gute, inte, iste, jote, jute.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 52 ord som på något sätt liknar ordet bete Här kommer de tio första: abetek, ackordsarbete, ämbete, andningsarbete, arbete, arbeterska, auktorsbeteckning, betecknande, beteckning och beteende.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord