Jute i plural

Jute är ordet.

Plural för jute är jutar, jutarna, jutars och jutarnas.

Vad är plural för jute?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet jute. Plural av jute är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet jute.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet jute. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet jute har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder jute?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av jute så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/jute

Du kan också söka efter jute direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=jute

Mer information om ordet jute:

Ordet jute består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2.

Vad rimmar på jute?

Följande ord rimmar med jute: te, ute, 0:te, afte, ante, Ante, bete, byte, date, ente, gate, gute, inte, iste, jote.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 11 ord som på något sätt liknar ordet jute Här kommer de tio första: blodsutgjutelse, gjuten, gjuteri, hårdskjuten, helgjuten, ihjälskjuten, skadskjuten, skjuten, uppskjuten och utgjutelse.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord