Centrum i plural

Centrum är ordet.

Plural för centrum är centrum, centrer, centra, centrumen, centrerna, (centra), centrums, centrers, centras och centrumens, centrernas, (centras).

Vad är plural för centrum?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet centrum. Plural av centrum är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet centrum.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet centrum. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet centrum har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder centrum?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av centrum så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/centrum

Du kan också söka efter centrum direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=centrum

Mer information om ordet centrum:

Ordet centrum består allt som allt av 7 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 7 bokstäverna är 5, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 8 synonymer inlagda.

Synonymer till centrum:

Centrum har dessa synonymer: center, city, kärna, medelpunkt, mitt, mitten, mittpunkt, nav

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet centrum, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på centrum?

Följande ord rimmar med centrum: dum, hum, rum, sum, tum, flum, krum, ljum, skum, slum, stum, album, begum, dagum, datum.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 6 ord som på något sätt liknar ordet centrum: affärscentrum, epicentrum, församlingscentrum, köpcentrum, masscentrum och resecentrum.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord