Församlingscentrum i plural

Församlingscentrum är ordet.

Plural för församlingscentrum är församlingscentrum, församlingscentra, församlingscentrumen, församlingscentra, församlingscentrums, församlingscentras och församlingscentrumens, församlingscentras.

Vad är plural för församlingscentrum?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet församlingscentrum. Plural av församlingscentrum är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet församlingscentrum.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet församlingscentrum. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet församlingscentrum har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder församlingscentrum?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av församlingscentrum så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/församlingscentrum

Du kan också söka efter församlingscentrum direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=församlingscentrum

Mer information om ordet församlingscentrum:

Ordet församlingscentrum består allt som allt av 18 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 18 bokstäverna är 13, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 5.

Vad rimmar på församlingscentrum?

Följande ord rimmar med församlingscentrum: dum, hum, rum, sum, tum, flum, krum, ljum, skum, slum, stum, album, begum, dagum, datum.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord