Mitt i plural

Mitt är ordet.

Plural för mitt är mittar, mittarna, mittars och mittarnas.

Vad är plural för mitt?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet mitt. Plural av mitt är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet mitt.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet mitt. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet mitt har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder mitt?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av mitt så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/mitt

Du kan också söka efter mitt direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=mitt

Mer information om ordet mitt:

Ordet mitt består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 2 synonymer inlagda.

Synonymer till mitt:

Mitt har dessa synonymer: centrum, kärna

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet mitt, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på mitt?

Följande ord rimmar med mitt: vitt, aitt, pitt, ritt, sitt, titt, fitt, Ditt, ditt, Britt, kvitt, britt, klitt, fritt, qvitt.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 40 ord som på något sätt liknar ordet mitt Här kommer de tio första: admittans, admitterande, besmittelse, emittans, emittent, intermittent, kommitté, mittback, mittenparti och mittensamarbete.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord