Center i plural

Center är ordet.

Plural för center är centrar, centrarna, centrars och centrarnas.

Vad är plural för center?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet center. Plural av center är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet center.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet center. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet center har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder center?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av center så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/center

Du kan också söka efter center direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=center

Mer information om ordet center:

Ordet center består allt som allt av 6 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 6 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 3 synonymer inlagda.

Synonymer till center:

Center har dessa synonymer: centrum, city, kärna

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet center, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på center?

Följande ord rimmar med center: er, cer, Jer, ler, mer, ner, Per, per, uer, aber, azer, boer, eder, eger, eker.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 4 ord som på något sätt liknar ordet center: centerforward, centerpartist, centerpartistisk och köpcenter.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord