Cerat i plural

Cerat är ordet.

Plural för cerat är cerat, ceraten, cerats och ceratens.

Vad är plural för cerat?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet cerat. Plural av cerat är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet cerat.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet cerat. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet cerat har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder cerat?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av cerat så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/cerat

Du kan också söka efter cerat direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=cerat

Mer information om ordet cerat:

Ordet cerat består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2.

Vad rimmar på cerat?

Följande ord rimmar med cerat: fat, hat, kat, lat, mat, agat, brat, erat, flat, gnat, heat, khat, olat, prat, stat.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 5 ord som på något sätt liknar ordet cerat: ceratosaurus, maceration, ortoceratit, protoceratops och triceratops.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord