Medelpunkt i plural

Medelpunkt är ordet.

Plural för medelpunkt är medelpunkter, medelpunkterna, medelpunkters och medelpunkternas.

Vad är plural för medelpunkt?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet medelpunkt. Plural av medelpunkt är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet medelpunkt.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet medelpunkt. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet medelpunkt har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder medelpunkt?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av medelpunkt så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/medelpunkt

Du kan också söka efter medelpunkt direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=medelpunkt

Mer information om ordet medelpunkt:

Ordet medelpunkt består allt som allt av 10 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 10 bokstäverna är 7, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 3. Vi har i vår databas även 4 synonymer inlagda.

Synonymer till medelpunkt:

Medelpunkt har dessa synonymer: centrum, kärna, nav, origo

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet medelpunkt, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på medelpunkt?

Följande ord rimmar med medelpunkt: punkt, adjunkt, ledpunkt, disjunkt, tidpunkt, fixpunkt, kokpunkt, synpunkt, kodpunkt, bildpunkt, mittpunkt, knutpunkt, randpunkt, fryspunkt, replipunkt.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 1 ord som på något sätt liknar ordet medelpunkt: medelpunktsvinkel.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord