Mittpunkt i plural

Mittpunkt är ordet.

Plural för mittpunkt är mittpunkter, mittpunkterna, mittpunkters och mittpunkternas.

Vad är plural för mittpunkt?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet mittpunkt. Plural av mittpunkt är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet mittpunkt.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet mittpunkt. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet mittpunkt har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder mittpunkt?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av mittpunkt så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/mittpunkt

Du kan också söka efter mittpunkt direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=mittpunkt

Mer information om ordet mittpunkt:

Ordet mittpunkt består allt som allt av 9 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 9 bokstäverna är 7, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 1 synonymer inlagda.

Synonymer till mittpunkt:

Mittpunkt har dessa synonymer: centrum

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet mittpunkt, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på mittpunkt?

Följande ord rimmar med mittpunkt: punkt, adjunkt, ledpunkt, disjunkt, tidpunkt, fixpunkt, kokpunkt, synpunkt, kodpunkt, bildpunkt, knutpunkt, randpunkt, fryspunkt, replipunkt, sadelpunkt.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord