Familj i plural

Familj är ordet.

Plural för familj är familjer, familjerna, familjers och familjernas.

Vad är plural för familj?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet familj. Plural av familj är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet familj.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet familj. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet familj har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder familj?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av familj så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/familj

Du kan också söka efter familj direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=familj

Mer information om ordet familj:

Ordet familj består allt som allt av 6 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 6 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 2 synonymer inlagda.

Synonymer till familj:

Familj har dessa synonymer: stam, ätt

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet familj, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på familj?

Följande ord rimmar med familj: milj, vanilj, cedilj, mantilj, kadrilj, flottilj, bondfamilj, barnfamilj, underfamilj, växtfamilj, kärnfamilj, kungafamilj, adelsfamilj, överfamilj, bonusfamilj.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 42 ord som på något sätt liknar ordet familj Här kommer de tio första: adelsfamilj, adoptivfamilj, barnfamilj, bondfamilj, bonusfamilj, däggdjursfamilj, enbarnsfamilj, enfamiljshus, fågelfamilj och familjär.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord