Flottilj i plural

Flottilj är ordet.

Plural för flottilj är flottiljer, flottiljerna, flottiljers och flottiljernas.

Vad är plural för flottilj?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet flottilj. Plural av flottilj är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet flottilj.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet flottilj. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet flottilj har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder flottilj?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av flottilj så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/flottilj

Du kan också söka efter flottilj direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=flottilj

Mer information om ordet flottilj:

Ordet flottilj består allt som allt av 8 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 8 bokstäverna är 6, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 1 synonymer inlagda.

Synonymer till flottilj:

Flottilj har dessa synonymer: flygflottilj

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet flottilj, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på flottilj?

Följande ord rimmar med flottilj: milj, familj, vanilj, cedilj, mantilj, kadrilj, bondfamilj, barnfamilj, underfamilj, växtfamilj, kärnfamilj, kungafamilj, adelsfamilj, överfamilj, bonusfamilj.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 1 ord som på något sätt liknar ordet flottilj: flygflottilj.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord