Stam i plural

Stam är ordet.

Plural för stam är stammar, stammarna, stammars och stammarnas.

Vad är plural för stam?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet stam. Plural av stam är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet stam.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet stam. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet stam har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder stam?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av stam så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/stam

Du kan också söka efter stam direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=stam

Mer information om ordet stam:

Ordet stam består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 8 synonymer inlagda.

Synonymer till stam:

Stam har dessa synonymer: familj, folkgrupp, klan, ras, rör, släkt, stjälk, ätt

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet stam, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på stam?

Följande ord rimmar med stam: Sam, cam, dam, lam, tam, kam, gam, ram, jam, skam, spam, slam, Siam, dram, Liam.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 80 ord som på något sätt liknar ordet stam Här kommer de tio första: åldersbestämd, alikvotstämma, artbestämmande, artbestämning, askstam, avstämning, avstämningskrets, avstamp, basstämma och bestämd.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord