Gam i plural

Gam är ordet.

Plural för gam är gamar, gamarna, gamars och gamarnas.

Vad är plural för gam?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet gam. Plural av gam är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet gam.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet gam. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet gam har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder gam?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av gam så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/gam

Du kan också söka efter gam direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=gam

Mer information om ordet gam:

Ordet gam består allt som allt av 3 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 3 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 1 synonymer inlagda.

Synonymer till gam:

Gam har dessa synonymer: asfågel

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet gam, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på gam?

Följande ord rimmar med gam: cam, dam, jam, kam, lam, ram, Sam, tam, Adam, dram, fram, glam, gram, Guam, imam.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 66 ord som på något sätt liknar ordet gam Här kommer de tio första: agamihäger, amalgamerande, budapestgambit, damgambit, digamma, drottninggambit, elefantgambit, endogam, evansgambit och fanerogam.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord