Slam i plural

Slam är ordet.

Plural för slam är slammar, slammarna, slammars och slammarnas.

Vad är plural för slam?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet slam. Plural av slam är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet slam.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet slam. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet slam har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder slam?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av slam så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/slam

Du kan också söka efter slam direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=slam

Mer information om ordet slam:

Ordet slam består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 1 synonymer inlagda.

Synonymer till slam:

Slam har dessa synonymer: sörja

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet slam, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på slam?

Följande ord rimmar med slam: Sam, cam, dam, lam, tam, kam, gam, ram, jam, skam, spam, stam, Siam, dram, Liam.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 24 ord som på något sätt liknar ordet slam Här kommer de tio första: blåslampa, bordslampa, evighetslampa, induktionslampa, islamisk, islamist, islamofob, islamofobi, islamofobisk och islamolog.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord