Tam i plural

Tam är ordet.

Plural för tam är tama.

Vad är plural för tam?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet tam. Plural av tam är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet tam.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet tam. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet tam har vi i vår databas 1 plural.

Vad betyder tam?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av tam så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/tam

Du kan också söka efter tam direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=tam

Mer information om ordet tam:

Ordet tam består allt som allt av 3 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 3 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1.

Vad rimmar på tam?

Följande ord rimmar med tam: cam, dam, gam, jam, kam, lam, ram, Sam, Adam, dram, fram, glam, gram, Guam, imam.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 126 ord som på något sätt liknar ordet tam Här kommer de tio första: additament, åldersbestämd, alikvotstämma, artbestämmande, artbestämning, askstam, avstämning, avstämningskrets, avstamp och B-vitamin.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord