Lam i plural

Lam är ordet.

Plural för lam är lama.

Vad är plural för lam?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet lam. Plural av lam är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet lam.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet lam. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet lam har vi i vår databas 1 plural.

Vad betyder lam?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av lam så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/lam

Du kan också söka efter lam direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=lam

Mer information om ordet lam:

Ordet lam består allt som allt av 3 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 3 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 1 synonymer inlagda.

Synonymer till lam:

Lam har dessa synonymer: orörlig

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet lam, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på lam?

Följande ord rimmar med lam: Sam, cam, dam, tam, kam, gam, ram, jam, skam, spam, slam, stam, Siam, dram, Liam.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 193 ord som på något sätt liknar ordet lam Här kommer de tio första: acklamation, äggledarinflammation, aktinfilament, artärinflammation, återlämnande, avlämnad, barréklämma, beklämd, beklämning och blamage.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord