Kam i plural

Kam är ordet.

Plural för kam är kammar, kammarna, kammars och kammarnas.

Vad är plural för kam?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet kam. Plural av kam är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet kam.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet kam. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet kam har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder kam?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av kam så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/kam

Du kan också söka efter kam direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=kam

Mer information om ordet kam:

Ordet kam består allt som allt av 3 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 3 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1.

Vad rimmar på kam?

Följande ord rimmar med kam: Sam, cam, dam, lam, tam, gam, ram, jam, skam, spam, slam, stam, Siam, dram, Liam.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 158 ord som på något sätt liknar ordet kam Här kommer de tio första: aprilskämt, arbetskamrat, bandylandskamp, barnkammare, bekämpande, bekämpning, bekämpningsmedel, bergskam, bilkamera och bortskämd.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord