Bekämpning i plural

Bekämpning är ordet.

Plural för bekämpning är bekämpningar, bekämpningarna, bekämpningars och bekämpningarnas.

Vad är plural för bekämpning?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet bekämpning. Plural av bekämpning är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet bekämpning.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet bekämpning. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet bekämpning har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder bekämpning?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av bekämpning så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/bekämpning

Du kan också söka efter bekämpning direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=bekämpning

Mer information om ordet bekämpning:

Ordet bekämpning består allt som allt av 10 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 10 bokstäverna är 7, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 3.

Vad rimmar på bekämpning?

Följande ord rimmar med bekämpning: ding, king, ring, ting, aning, bling, kring, pling, sting, sving, thing, tjing, tving, amning, beting.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 1 ord som på något sätt liknar ordet bekämpning: bekämpningsmedel.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord