Order i plural

Order är ordet.

Plural för order är order, ordrar, orderna, ordrarna, orders, ordrars och ordernas, ordrarnas.

Vad är plural för order?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet order. Plural av order är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet order.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet order. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet order har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder order?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av order så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/order

Du kan också söka efter order direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=order

Mer information om ordet order:

Ordet order består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 8 synonymer inlagda.

Synonymer till order:

Order har dessa synonymer: befalla, befallande, befallning, beställning, direktiv, kommando, kommendera, uppdrag

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet order, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på order?

Följande ord rimmar med order: er, cer, Jer, ler, mer, ner, Per, per, uer, aber, azer, boer, eder, eger, eker.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 14 ord som på något sätt liknar ordet order Här kommer de tio första: ackorderad, ackorderande, erforderlig, generalorder, inackordering, inackorderingsställe, lönnmörderska, mörderska, orderbok och ordernummer.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord