Ordernummer i plural

Ordernummer är ordet.

Plural för ordernummer är ordernummer, ordernumren, ordernummers och ordernumrens.

Vad är plural för ordernummer?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet ordernummer. Plural av ordernummer är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet ordernummer.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet ordernummer. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet ordernummer har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder ordernummer?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av ordernummer så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/ordernummer

Du kan också söka efter ordernummer direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=ordernummer

Mer information om ordet ordernummer:

Ordet ordernummer består allt som allt av 11 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 11 bokstäverna är 7, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 4.

Vad rimmar på ordernummer?

Följande ord rimmar med ordernummer: er, cer, Jer, ler, mer, ner, Per, per, uer, aber, azer, boer, eder, eger, eker.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord