Uppdrag i plural

Uppdrag är ordet.

Plural för uppdrag är uppdrag, uppdragen, uppdrags och uppdragens.

Vad är plural för uppdrag?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet uppdrag. Plural av uppdrag är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet uppdrag.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet uppdrag. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet uppdrag har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder uppdrag?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av uppdrag så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/uppdrag

Du kan också söka efter uppdrag direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=uppdrag

Mer information om ordet uppdrag:

Ordet uppdrag består allt som allt av 7 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 7 bokstäverna är 5, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 6 synonymer inlagda.

Synonymer till uppdrag:

Uppdrag har dessa synonymer: förordnande, mandat, mission, order, uppgift, ärende

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet uppdrag, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på uppdrag?

Följande ord rimmar med uppdrag: ag, bag, dag, Dag, fag, jag, lag, tag, vag, drag, Haag, idag, Klag, Prag, skag.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 2 ord som på något sätt liknar ordet uppdrag: hedersuppdrag och uppdragsgivare.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord